Produksjon av gasskap

Vi jobber med planlegging, design og produksjon for å produsere oppbevaringsskap for propangassflasker.

Flaskeskapene blir produsert lokalt på Jæren av lokal produsent.
Dette er viktig for og bidrar til å skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet.