Vedlikehold gassutstyret på hytta

Har du propankjøleskap eller bruker du gass til oppvarming av hytta?
Bruk noen minutter på sjekk av gassutstyret før du tar det i bruk. Så minsker du risikoen for farlige lekkasjer.

Sjekk for støv

Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan blir tett av støv, spindelvev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig, og det dannes kullos som kan føre til kvelning. Kontroller og rengjør gassutstyret med jevne mellomrom for å unngå dette.

Brennere som er nær gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Sjekk spesielt at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Trekk frem kjøleskapet og støvsug forsiktig hele bakveggen, og gulvet bak og under kjøleskapet. Hvis du ikke har støvsuger på hytta kan du også blåse kraftig for å fjerne støvet.

Bruk aldri nål eller liknende for å stikke opp dysen i brenneren på gasskjøleskap. Det kan gi skader som kan føre til dårlig forbrenning og kullos. 

Følg med under bruk

Sørg for god ventilasjon og vær alltid til stede i rom der du bruker gassovn og andre gassapparater. Gasskjøleskap skal være plassert slik at det får god tilførsel av luft, det vil si aldri i eller mellom kjøkkenskap.

Gassapparater stiller også krav til størrelsen på rommet de skal brukes i. Disse kravene skal være beskrevet på apparatet.

Pass på kullosen

Et propandrevet kjøleskap kan kvele deg dersom brenneren ikke får nok luft. Dårlig forbrenning kan føre til kullosforgiftning. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt.

Det er lurt å sette opp en gassdetektor på gulvet nær gassflaska eller andre steder der gass kan lekke. Monter også en røykvarsler i samme rom som hyttas gasskjøleskap står.  

Hold slangen unna brenneren

Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det kan varmen fra brenneren smelte hull i slangen, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.

Husk å gjøre en grundig sjekk av gasslangene hver år, bytt slanger hvert tredje år. Etter montering av nye slange, sjekk med såpevann at det ikke er lekkasjer. Regulatoren/koblingen bør byttes hvert femte år.

Ikke på soverommet

Flyttbare gassapparater for innendørs bruk må bare brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom – aldri på soverom. Apparatene bør plasseres minst én meter fra brennbart materiale.

Før du drar

Hvis det er lenge mellom hver gang du er på hytta bør du koble fra regulatoren og eventuelt sette beskyttelseshetten på gassflasken før du drar.

Dette bør du gjøre før du tar utstyret i bruk:

  1. Sørg for at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Blås kraftig eller støvsug bak kjøleskapet for å rengjøre.

  2. Sjekk at slanger og koblinger er tette.

  3. Kontroller at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken.

Kilde: Sikkerhverdag.no | www.dsb.no