Gass skal ikke oppbevares i kjelleren

Beholdere med gass skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted.

Oppbevarer du flasker med propangass hjemme eller på hytta? For at det ikke skal skje ulykker, er det viktig at du oppbevarer gassen riktig og lovlig.

Oppbevar stående

Oppbevar gassbeholdere stående på stabilt underlag slik at de ikke kan velte. Alle propanflasker i Norge skal ha en sikkerhetsventil. Når gassbeholderen blir for varm, for eksempel i en brann, åpnes sikkerhetsventilen slik at gassen slippes ut. Dermed blir trykket og faren for eksplosjon mindre. Sikkerhetsventilen fungerer bare etter hensikten hvis beholderen står oppreist.  

Lagre luftig

Det må være god lufting der gassen skal oppbevares. Hvis det skulle bli lekkasje i gassbeholderen er det viktig at gassen kan sive vekk. Du kan oppbevare gass inne eller ute.

Ikke utsett for varme

Det må ikke være for varmt der du lagrer gass. Oppbevarer du gass utendørs, la beholderne stå i skyggen. Hvis du griller med gass, sett aldri gassflasken under grillen. Hold også gassbeholdere i god avstand fra brennbare materialer og væsker som for eksempel tennvæske og bensin.

Ikke oppbevar i kjelleren

Gassflasker skal ikke oppbevares i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft. Hvis det blir lekkasje i flaska, vil gassen sive ut og samle seg nede langs kjellergulvet. Da skal det ikke mer enn en liten gnist til for å tenne på gassen. Det kan bli en kraftig eksplosjon som kan få et helt hus til å lette fra grunnmuren. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet, hvor det ofte er vanskelig å komme til.

Riktig oppbevaring av gass:

  • Oppbevar gassbeholderen stående, på et stabilt underlag.
  • Det skal være god avstand til antennelseskilder og flaskene må ikke utsettes for sterk varme.
  • Gass skal aldri oppbevares i kjelleren.
  • Du kan oppbevare maksimalt to flasker på 11 kilo per boenhet.

Kilde: sikkerhverdag.no | www.dsb.no