Bruk og oppbevaring av små gassbeholdere

Gassbluss, primus, skibrenner, spraybokser og andre små gassbeholdere bør bare brukes utendørs.
Det reduserer sjansen for brann og eksplosjon.

Små gassbeholdere inneholder brannfarlige gasser som propan, butan og liknende. Hvis det blir lekkasje, vil gassen sive ut og kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig.

Bruk utendørs

Inne i et lukket rom kan det blir store konsekvenser hvis gass lekker ut og tar fyr. Derfor bør bruk av små gassbeholdere foregå ute i det fri.

Lagre aldri i kjelleren

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjeller eller under bakkenivå. Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.

En utvendig bod, skap eller garasje over bakkenivå kan være et egnet sted for oppbevaring av små gassbeholdere.

Ikke bruk sprayboks ved varme

Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) og spraybokser med brannfarlig innhold bør oppbevares på samme måte som andre gassbeholdere. Brannfarlige spraybokser bør ikke brukes i nærheten av åpen ild, gnister, varme overflater eller lignende.

Kilde: sikkerhverdag.no | www.dsb.no